MAS Region Kunětické hory

 
en 

Menu

LEADER 2014 - 2020 (SCLLD)

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020
Přehled opatření MAS RKH

Semináře pro žadatele
Program rozvoje venkova - 24.5.2016, pozvánka
Integrovaný regionální operační program - 31.5.2016, pozvánka

Program rozvoje venkova
FICHE 1 - Investice do zemědělských podniků
FICHE 2 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
FICHE 3 - Lesnická infrastruktura
FICHE 4 - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
FICHE 5 - Zemědělská infrastruktura
FICHE 6 - Neproduktivní investice v lesích
FICHE 7 - Sdílení zařízení a zdrojů
FICHE 8 - Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky KDŘ a místních trhů
 
Ostatní informace k operačním programům:

Aktuality

MAS RKH: Seminář pro žadatele z IROP
Jménem předsedy MAS RKH pana Jozefa Petrence vás zveme na Seminář pro žadatele z Programového rámce Integrovaného regionálního operačního programu v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Region Kunětické hory, ... [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 23.05.2016]

Medobraní u Perníkové chaloupky bude o víkendu
Muzeum perníku zve nejširší veřejnost na tradiční Medobraní u Perníkové chaloupky pod Kunětickou horou u Pardubic. Uskuteční se o víkendu 28. - 29. 5. 2016 vždy od 9 do 16.30 hodin. [celý text] [Perníková chaloupka, zveřejněno 22.05.2016]

Pardubičtí výrobci pasováni na rytíře Kraje ...
Dne 8. května se uskutečnily v krásném areálu Perníkové chaloupky v Rábech Sousedské slavnosti. Součástí této tradiční akce byl též jarmark výrobců Kraje Pernštejnů a zároveň zde proběhlo slavnostní předávání ... [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 20.05.2016]

Rozšířené vyhledávání