MAS Region Kunětické hory

 
en 

Menu

Jednání tematických pracovních skupin a orgánů MAS

Jednání orgánů k SCLLD a příprava na programové období započala už v roce 2013. S nárustem informací od řídících orgánů, narůstala i aktivita v rámci příprav. Z tohoto hledika byl nejaktivnější rok 2014, kdy došlo k přípravě analytické a návrhové části strategie a jejich projednávání. V roce 2015 pak došlo k přípravě implementační části strategie, úpravám dle platných metodik a vývoje regionu a následně ke schvalování strategie. To se odehrálo v na valné hromadě 19.11.2015.

Všechna jednání pracovních skupin a volených orgánů byla veřejná. Členové a starostové obcí byli o konání jednání informováni prostřednictvím e-mailové korespondence. Veřejnost byla o konání jednání informována prostřednictvím webových stránek MAS RKH v sekci "Důležité informace".

Fotodokumentace z jednání.

Zápisy z volených orgánů pro rok 2013 lze nalézt zde.

22.1.2014 Pracovní setkání

25.2.2014 Jednání pracovních tematických skupin

25.2.2014 Jednání valné hromady

26.6.2014 Jednání pracovních tematických skupin

26.6.2014 Jednání představenstva

20.11.2014 Jednání představenstva

20.11.2014 Jednání valné hromady

5.2.2015 Jednání představenstva

26.2.2015 Jednání valné hromady

8.10.2015 Jednání představenstva

19.11.2015 Jednání valné hromady

Aktuality

Noviny a katalogy Kraje Pernštejnů 2019
Tiskoviny pro rok 2019 spatřily světlo světa! [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 16.05.2019]

Přijďte na Setkání Jeníčků a Mařenek u Perníkové c ...
Tradiční Setkání Jeníčků a Mařenek u Perníkové chaloupky pod Kunětickou horou u Pardubic se uskuteční 8. května 2019 od 10 do 16 hodin, a to za každého počasí (v případě deště uvnitř budovy). Letos bude hlavním hostem Jan Honza Lušovský, kreslíř humo ... [celý text] [Perníková chaloupka, zveřejněno 06.05.2019]

Hasičsko-guláčové klání v Kostěnicích
Letošní hasičsko-gulášové klání v Kostěnicích proběhne v sobotu 1.6.2019. [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 06.05.2019]

Rozšířené vyhledávání