MAS Region Kunětické hory

 
en 

Menu

Spolupracující subjekty s MAS RKH

Krajský úřad Pardubického kraje
Významně finančně podporuje administrativní a poradenskou činnost a aktivity MAS mimo realizace SPL, které jsou však její přirozenou nedílnou a komplexní součástí. Tím MAS v maximální míře prostředky SPL směřuje do projektů místních subjektů, jejichž realizace přináší přímé zlepšení kvality života na venkově. Zástupci subjektu se pravidelně účastní jednání a aktivit MAS.

Regionální škola obnovy venkova v Čepí
Pořádá vzdělávací zahraniční a místní semináře pro členy MAS a představitele veřejné správy v Pardubickém kraji. Zaměření vzdělávání koordinuje i s potřebami MAS.

Univerzita Pardubice
Spolupráce na bázi zpracování informací formou studentských ročníkových prací a projektů prostřednictvím Institutu rozvoje evropských regionů.

Česká zemědělská univerzita Praha
Spolupráce v rámci vzniku konzultačních středisek v regionu pro Virtuální univerzitu 3.věku

Agrovenkov, o.p.s. - KIS pro rozvoj zemědělství a venkova
Spolupráce na bázi poskytování informací a prezentace aktivit.

Celostátní síť pro venkov, Pardubice
Spolupráce na bázi poskytování a výměny informací, koordinace aktivit obou subjektů. Zapojení se MAS RKH do propagace MAS Pardubického kraje.

Destinační společnost Východní Čechy
Spolupráce v rámci přípravy a realizace projektů DSVČ s potenciálním využitím výsledků pro RKH. Zveřejňování článků a informací o zajímavostech a aktivitách subjektů na území RKH.

Spolek přátel Pardubického kraje
Zveřejňování článků a informací o zajímavostech a aktivitách subjektů na území RKH.

Institut rozvoje evropských regionů

Tima Liberec, s.r.o.
Výzkumná a poradenská agentura, která se podílí na tvorbě strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014-2020.
http://www.tima-liberec.cz

Aktuality

Pozvánka na přednášku PhDr. Lidmily Pekařové - Cit ...
Srdečně zveme všechny rodiče a pedagogy škol ORP Chrudim na workshop s diskusí a výměnou zkušeností na téma JAK VYCHOVAT CIT ANEB CITOVÁ VÝCHOVA OD NAROZENÍ AŽ DO PUBERTY. [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 12.02.2020]

Jak se budí Ježibaba ze zimního spánku?
Na vědomost se dává, že v KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU ® pod hradem Kunětická hora u Pardubic bude 7. března 2020 od 10.00 do 15.00 hodin velká sláva! [celý text] [Perníková chaloupka, zveřejněno 07.02.2020]

Setkání Kraje Pernštejnů 2020
Každoroční setkání Kraje Pernštejnů proběhne letos v Holicích. [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 06.02.2020]

Rozšířené vyhledávání