MAS Region Kunětické hory

 
en 

Menu

Spolupracující subjekty s MAS RKH

Krajský úřad Pardubického kraje
Významně finančně podporuje administrativní a poradenskou činnost a aktivity MAS mimo realizace SPL, které jsou však její přirozenou nedílnou a komplexní součástí. Tím MAS v maximální míře prostředky SPL směřuje do projektů místních subjektů, jejichž realizace přináší přímé zlepšení kvality života na venkově. Zástupci subjektu se pravidelně účastní jednání a aktivit MAS.

Regionální škola obnovy venkova v Čepí
Pořádá vzdělávací zahraniční a místní semináře pro členy MAS a představitele veřejné správy v Pardubickém kraji. Zaměření vzdělávání koordinuje i s potřebami MAS.

Univerzita Pardubice
Spolupráce na bázi zpracování informací formou studentských ročníkových prací a projektů prostřednictvím Institutu rozvoje evropských regionů.

Česká zemědělská univerzita Praha
Spolupráce v rámci vzniku konzultačních středisek v regionu pro Virtuální univerzitu 3.věku

Agrovenkov, o.p.s. - KIS pro rozvoj zemědělství a venkova
Spolupráce na bázi poskytování informací a prezentace aktivit.

Celostátní síť pro venkov, Pardubice
Spolupráce na bázi poskytování a výměny informací, koordinace aktivit obou subjektů. Zapojení se MAS RKH do propagace MAS Pardubického kraje.

Destinační společnost Východní Čechy
Spolupráce v rámci přípravy a realizace projektů DSVČ s potenciálním využitím výsledků pro RKH. Zveřejňování článků a informací o zajímavostech a aktivitách subjektů na území RKH.

Spolek přátel Pardubického kraje
Zveřejňování článků a informací o zajímavostech a aktivitách subjektů na území RKH.

Institut rozvoje evropských regionů

Tima Liberec, s.r.o.
Výzkumná a poradenská agentura, která se podílí na tvorbě strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014-2020.
http://www.tima-liberec.cz

Aktuality

Noviny a katalogy Kraje Pernštejnů 2019
Tiskoviny pro rok 2019 spatřily světlo světa! [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 16.05.2019]

Přijďte na Setkání Jeníčků a Mařenek u Perníkové c ...
Tradiční Setkání Jeníčků a Mařenek u Perníkové chaloupky pod Kunětickou horou u Pardubic se uskuteční 8. května 2019 od 10 do 16 hodin, a to za každého počasí (v případě deště uvnitř budovy). Letos bude hlavním hostem Jan Honza Lušovský, kreslíř humo ... [celý text] [Perníková chaloupka, zveřejněno 06.05.2019]

Hasičsko-guláčové klání v Kostěnicích
Letošní hasičsko-gulášové klání v Kostěnicích proběhne v sobotu 1.6.2019. [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 06.05.2019]

Rozšířené vyhledávání