MAS Region Kunětické hory

 
en 

Menu

Centrum volnočasových aktivit Všetuly [ Sdružení nebo spolek ]

Centrum volnočasových aktivit Všetuly

Centrum volnočasových aktivit vzniklo v budově bývalé základní školy ve Všetulích. Svou pravidelnou činnost zahájilo v září 2003, kdy byly otevřeny zájmové kroužky pro děti i kurzy pro dospělé. Od ledna 2004 Centrum pracuje jako organizační složka Městského úřadu v Holešově. Programově se věnuje účelnému a zábavnému využití volného času dětí, mládeže i dospělých. Základem činnosti jsou pravidelné zájmové útvary, ale často pořádá i jednorázové akce - výtvarné ateliéry, semináře, plesy, diskotéky apod.
K lednu 2004 má Centrum přibližně 250 stálých členů jednotlivých kroužků, dále otvírá klubovnu pro neorganizované děti, kterých přijde každý týden asi 120.
Centrum pořádá prázdniny v době podzimních a jarních prázdnin, zájezdy do divadel a na jiné kulturní akce, víkendové pobyty v přírodě.

Program je vytvářen co nejpestřeji, aby byly uspokojeny požadavky co největšího množství lidí s rozdílnými zájmy - sportovními, kulturními, literárními, výtvarnými aj. V blízké době by měla být činnost Centra rozšířena o kroužek práce s PC.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Centrum volnočasových aktivit Všetuly
Mgr. Jarmila Vaclachová
Sokolská 70
769 90 Holešov
Česko (CZ)
tel: (+420) 573 396 928

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.holesov.cz

AKTUALIZACE: Vít Solař (MIC Holešov) org. 56, 05.04.2004 v 16:03 hodin

Aktuality

Představení profese architekta ve školách MAS ŽR ...
Místní akční skupině Železnohorský region se v rámci aktivit Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II v ORP Chrudim podařilo vyjednat návštěvu Ing. arch. Terezy Šmídové. [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 22.06.2022]

Pozvání na tradiční Medobraní
Na vědomost se dává, že v KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU ® pod hradem Kunětická hora u Pardubic bude 25. a 26 června 2022 medová sláva! [celý text] [Perníková chaloupka, zveřejněno 20.06.2022]

MAS RKH: Pozvánka na seminář pro příjemce IROP ...
Dne 27.6.2022 od 15:00 hod. MAS Region Kunětické hory pořádá v kanceláři MAS v Sezemicích (Husovo nám. 790) seminář pro příjemce k následujícím výzvám: [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 20.06.2022]

Rozšířené vyhledávání