MAS Region Kunětické hory

 
en 

Menu

Poutní kaple Narození Panny Marie

Město Česká Kamenice se nachází na úpatí Lužických hor při říčce Kamenici. Legenda praví, že dominikáni z Jablonného v Podještědí založili v České Kamenici v roce 1483 Růžencové bratrstvo. Městský protestantský kostel byl v roce 1629 vrácen katolíkům, ale bez oltářů. Nový oltář se podařilo Růžencovému bratrstvu pořídit až za 40 let. Mariánskou sošku pro tento oltář zhotovil žitavský řezbář Kristián Ulrich. Ale když byl po letech zhotoven nový oltář, "stará žitavská" soška se na něj nevešla a tak byla nahrazena novou. Ulrichova soška byla roku 1706 přenesena do hřbitovní kaple za městem. Nedlouho potom se stala předmětem zvláštní úcty. K její popularitě přispěla řada uzdravení a nápadných vyslyšení. I samotný stavitel nynější svatyně, která stojí na místě bývalé hřbitovní kaple, Ignác Teigl přežil onemocnění morem v roce 1713 a zaznamenal 12 svědeckých výpovědí o zázračném uzdravení.

Autorem návrhu dnešní mariánské kaple byl patrně litoměřický architekt Octavio Broggio v letech 1736 - 1739. Centrální loď barokní svatyně s bohatou štukovou výzdobou je zastřešena měděnou kupolí. Hlavní oltář je rokokový a jeho autorem je J. J. Klein. Milostná soška z roku 1608, 75 cm vysoká, je v zasklené skříňce na oltáři.
Kaple je obklopená čtyřkřídlým ambitem s věží uprostřed vstupního křídla s nárožními kaplemi a čtveřicí chodeb, sbíhajících se ze středu všech stran k ústřední svatyni.

Hlavní pouť:
Neděle po svátku Narození Panny Marie (8. září)
Ostatní poutě:
Středa a pátek (v letním období)
Literatura:

60 POUTNÍCH MÍST do kapsy
Petr Dvořáček
Ingrid Hanzlíková

LOKALIZACE


Typ záznamu: Poutní místo
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 05.01.2005 v 08:00 hodin

Aktuality

Semináři pro pracovníky samospráv 28. 5. 2020 od 1 ...
Seminář je určený pracovníkům samospráv, především odborů a oddělení školství na téma: Samospráva a společné vzdělávání - Novela Vyhlášky 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a Aktuality v oblasti fina ... [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 25.05.2020]

KVĚTEN v Železnohorském regionu
Máme před sebou jeden z nejkrásnějších měsíců v roce. Rádi vás pozveme do přírody Železných hor, která je v měsíci květnu nejsvěžejší a nejrozmanitější co se týče barev. Z důvodu koronavirové krize, kterou teď všichni zažíváme, jsou zrušeny všechny k ... [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 30.04.2020]

MAS RKH: Vyhlášení Výzvy MAS č. 13 z IROP
Dne 30. 4. 2020 byla vyhlášena 13.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální služby-III z Integrovaného regionálního operačního programu. Tato výzva je vyhlášena na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2 ... [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 30.04.2020]

Rozšířené vyhledávání