MAS Region Kunětické hory

 
en 

Menu

Valy

Osada vznikla v příhodném místě u brodu přes Labe. Protože levý labský břeh byl tvořen strmou strání, v širokém okolí se nedalo nikde jinde než právě zde pohodlně k řece sjet. Lidé z vesnice tu v mělčině lovili ryby jednoduchou a prastarou metodou pomocí proutěného plůtku. Jím naháněli ryby do pastí. Tomuto plůtku se říkalo val a od něj je i pojmenování obce Valy.
První písemnou zprávu o Valech máme dochovánu z roku 1398. Už na přelomu 14. a 15. století tu na vyvýšenině stála tvrz. Chránilo ji jednak Labe a jednak uměle vytvořené vodní příkopy.
Roku 1513 koupil Valy významný stavitel rybníků Kunát mladší z Dobřenic. Ve službách pána z Pernštejna budoval v té době na Pardubicku síť rybníků. To vyžadovalo jeho častou přítomnost na staveništi, proto si zakoupil nedaleké Valy. I na svém nevelkém valském statku začal budovat poměrně velkorysý rybniční systém. Nové rybníky byly napájeny Zlatým potokem, který tehdy tekl středem údolní nivy. Kvůli záplavovým vlnám z Železných hor, které ohrožovaly jeho dílo, se pan Kunát rozhodl vybudovat umělé koryto Struhy. To bylo nákladně zahloubeno do slínového podloží Bílého kopce a vede po vrstevnici. Jeho šířka je 8 až 10 m a hloubka kolem 6 m.
Po hrázi jednoho z rybníků vedla cesta z Přelouče do Pardubic. Protože stavba rybniční hráze velmi zlepšila průjezdnost tohoto úseku cesty, povolil zde král roku 1524 vybírat mýto. Každý, kdo chtěl tudy projet, musel zaplatit určitý poplatek.
Na konci 16. století stála ve Valech výše zmiňovaná tvrz, k níž se přijíždělo přes panský dvůr, dále krčma, masný krám, mlýn a velký ovčín. Po třicetileté válce zde byl založen i malý pivovar. V roce 1703 byly Valy připojeny k panství Choltice.
Slavnou osobností Valů byl mlynář Václav Pour. V roce 1848 organizoval národní gardu a po choltické vrchnosti chtěl, aby jim vydala zbraně. Za to si pak tři měsíce poseděl ve vězení. Byl to přítel českého novináře K. H. Borovského a jeho mlýn se stal místem národní osvěty. V. Pour byl v roce 1861 zvolen prvním poslancem zemského sněmu za pardubický okres a mohl tak hájit české národní zájmy. Díky poslancování pana Poura stavěly ve Valech i rychlíky.
V roce 2004 byla dokončena splašková kanalizace a čistírna odpadních vod .Průběžně jsou opravovány povrchy místních komunikací a chodníků. Obec je zřizovatelem Mateřské školy, jejíž kapacita, 25 dětí, je v součastné době plně vytížena. Podílí se na údržbě a provozu kostela sv. Michaela v Lepějovicích a hřbitova, který slouží i okolním obcím (Veselí , Klenovka).
Obec Valy zajišťuje provoz pravidelných nedělních trhů, které patří k nejznámějším v České republice.
Pozemky pro výstavbu rodinných a jejich přípravu je plánováno v období do tří let. Obec se významně podílí na činnosti TJ Valy oddíl kopané (A mužstvo - I.A třída Krajské soutěže). Oddíl je tvořen celkem čtyřmi mužstvy, včetně mladších žáků. Sbor dobrovolných hasičů patří k aktivním složkám v obci.
Obec Valy je akcionářem výletní lodi Arnošt z Pardubic a podílela se na výstavbě přístaviště ve Valech.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Obec Valy
Veselská 100
535 01 Přelouč
Česko (CZ)
tel: (+420) 466 959 378
Železniční most ve Valech u Přelouče
Železniční most ve Valech u Přelouče

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

NA ÚZEMÍ OBCE EVIDUJEME

  • Valy (Místní část)

Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: správce systému (Mikroregion Podhůří Železných hor) org. 127, 02.01.2006 v 11:59 hodin

Aktuality

Semináři pro pracovníky samospráv 28. 5. 2020 od 1 ...
Seminář je určený pracovníkům samospráv, především odborů a oddělení školství na téma: Samospráva a společné vzdělávání - Novela Vyhlášky 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a Aktuality v oblasti fina ... [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 25.05.2020]

KVĚTEN v Železnohorském regionu
Máme před sebou jeden z nejkrásnějších měsíců v roce. Rádi vás pozveme do přírody Železných hor, která je v měsíci květnu nejsvěžejší a nejrozmanitější co se týče barev. Z důvodu koronavirové krize, kterou teď všichni zažíváme, jsou zrušeny všechny k ... [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 30.04.2020]

MAS RKH: Vyhlášení Výzvy MAS č. 13 z IROP
Dne 30. 4. 2020 byla vyhlášena 13.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální služby-III z Integrovaného regionálního operačního programu. Tato výzva je vyhlášena na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2 ... [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 30.04.2020]

Rozšířené vyhledávání