MAS Region Kunětické hory

 
en 

Menu

MAS RKH: Průzkum absorpční kapacity IROP 2021-2027

MAS Region Kunětické hory do 8.11.2022 provádí průzkum absorpční kapacity, který bude využit pro nastavení akčního plánu MAS RKH pro IROP 21-27, aby nedošlo k rozmělnění omezených finančních zdrojů na aktivity, kde je absorpční kapacita nulová, či nízká.
Kdo se může do průzkumu zapojit?
Potenciální žadatel uvedený v dokumentu "Základní informace a podmínky k aktivitám IROP 2021-2027 ve SC 5.1", který chce v letech 2023-2027 realizovat projekt z IROP 2021-2027 SC 5.1.

Proč se do průzkumu zapojit?
Vyplněním jednoduché tabulky se k ničemu nezavazujete a ani to neznamená, že bude daná aktivita automaticky zahrnuta do akčního plánu (aktivity budou vybírány a schvalovány až dle celkových výsledků průzkumu). Přesto Vás velmi žádáme, abyste tento průzkum nebral(a) na lehkou váhu a vyplnil(a) ho co možná nejpřesněji maximálně třemi svými reálnými projekty, zvýšíte tím pravděpodobnost, že do akčního plánu MAS RKH, který podléhá schválení ŘO IROP, bude zanesena právě ta aktivita, v rámci které byste rádi v následujících letech realizovali svůj projekt. Bez zanesení aktivity do akčního plánu, nelze na tuto aktivitu vyhlásit výzvu MAS.

Jak se do průzkumu zapojit?
Projděte si přiložený dokument "Základní informace a podmínky k aktivitám IROP 2021-2027 ve SC 5.1". Pokud máte nějaký projekt(y), který tématicky zapadá do některé uvedené aktivity a jejího popisu a zároveň je schopný splnit uvedené podmínky aktivity, pak tento projekt(y) zaneste do přiložené tabulky dle v ní uvedených pokynů a pošlete vyplněnou tabulku na e-mail holeckova.masrkh@email.cz a to do 8.11.2022.

Na projekty nezanesené v tabulce a u nichž nebudou vyplněny všechny kolonky (vyjma nepovinných), nebude pro stanovení opatření akčního plánu přihlíženo!

Do tabulky nemá smysl vyplňovat projekty, které nejsou v souladu s popisem aktivity a nejsou schopny splnit uvedené podmínky, takové projekty jsou totiž z hlediska ŘO IROP nezpůsobilé.

Na více informací k IROP SC 5.1 se můžete podívat zde.

V případě dotazů nás kontaktujte na: holeckova.masrkh@email.cz, 774 293 556.

Základní informace a podmínky k aktivitám IROP 2021-2027 ve SC 5.1

Tabulka k vyplnění projektu ke stažení

DALŠÍ INFORMACE: MAS Region Kunětické hory
Zveřejněno 26.10.2022 v 18:02 hodin

Aktuality

Odpadové hospodářství obce Časy za rok 2022
Předkládáme tabulku odpadového hospodářství obce Časy za rok 2022. V tabulce jsou uvedeny náklady a množství o tříděných odpadech. Tabulka je uložena na úřední desce obce Časy v ostatních dokumentech. [celý text] [Časy, zveřejněno 19.03.2023]

Valské trhy od 19. 3. 2023
Valy trhy Raba Valské trhy se konají každou neděli od 7.00 po celé dopoledne od března do konce června 2023 v oploceném areálu tržiště obce Valy. Součástí zahájení bude prodej výrobků a regionálních produktů RABA CHOLTICKÁ ZABIJAČKA. Objednávky produktu přímo u výr ... [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 16.03.2023]

Nejnovější držitelé značky ŽELEZNÉ HORY regioná ...
Držitelé značky ŽH RG 2023 Značka ŽELEZNÉ HORY regionální produkt v jarní certifikaci byla rozšířena o tyto nové produkty: 1. ŠITÉ VÝROBKY, MALBA NA TEXTIL od Ing. Veroniky Čepové z Prachovic 2. VÝROBKY Z LEVANDULOVÉ FARMY GÁBÍŠEK-WINGS od Gabriela Kremeňové ze Žlebských Chval ... [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 13.03.2023]

Rozšířené vyhledávání