MAS Region Kunětické hory

 
en 

Menu

VÝZVY

Plán vyhlašování výzev na rok 2017: ZDE

Plán vyhlašování výzev na rok 2018: ZDE
Plán vyhlašování výzev na rok 2019: ZDE
Plán vyhlašování výzev na rok 2020: ZDE Nový!


Vyhlášená výzva z PRV
Přílohy k Výzvě MAS č. 5:
- Interní postupy pro programový rámec PRV - Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti, ver. 2.2
- Aktuální znění vyhlášených Fichí (V případě problémů s otevřením fichí si zkontrolujte, zda máte aktuální verzi Adobe Reader. Poté fichi uložte do svého PC a otevřete ji z pevného disku nikoliv přes prohlížeč.)
Fiche 1: Investice do zemědělských podniků
Fiche 10: Základní služby a obnova ve venkovských oblastech
- Přehled aktivit k preferenčnímu kritériu "Projekt podporuje či realizuje více aktivit, které přispívají k naplnění specifických cílů celé SCLLD", tj. výpis relevantních aktivit pro výzvu
- Stanovy spolku MAS Region Kunětické hory, z.s.
- Počet obyvatel v obcích - údaj z ČSÚ k 1.1.2019 k preferenčnímu kritériu "Velikost obce (nikoliv pouze místní části), ve které se daný projekt realizuje."

Užitečné odkazy k Výzvě MAS č. 5:
Vzhledem k prodlužení opatření omezující pohyb je termín 26.3.2020, kdy se měl konat seminář pro žadatele, zrušen. O náhradním termínu či řešení budete informováni. Prosíme zájemce o seminář či informace, aby se co nejdříve nahlásili na holeckova.masrkh@email.cz či na telefonním čísle 774 293 556. Děkujeme za pochopení.Vyhlášené výzvy IROP:
Vyhlášená výzva byla modifikována (prodloužen termín pro podání žádosti), veškeré změny a jejich odůvodnění jsou uvedeny v modifikované/změnové verzi. Platná změnová verze 11.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Bezpečnost-III.
Přílohy k 11. výzvě ke stažení zde.
Specifická pravidla pro žadatele ke stažení zde.
Kontrolní listy k 11. výzvě ke stažení zde.

Výzva 12.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-III (neplatná verze)
Vyhlášená výzva byla modifikována (prodloužen termín pro podání žádosti), veškeré změny a jejich odůvodnění jsou uvedeny v modifikované/změnové verzi. Platná změnová verze 12.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-III.
Přílohy k 12. výzvě ke stažení zde.
Specifická pravidla pro žadatele ke stažení zde.
Kontrolní listy k 12. výzvě ke stažení zde.

Obecná pravidla pro žadatele pro výzvy č. 11 - 12 ke stažení zde.
Interní postupy pro programový rámec IROP, ver.2.0 pro výzvy č. 11 - 12 ke stažení zde.
Seminář pro žadatele k výzvě č. 11 - 12 se konal 10.2.2020 - pozvánka, prezentace.


Uzavřené výzvy ve fázi hodnocení z OPZ
Přílohy k 8. výzvě ke stažení zde.
Seminář pro žadatele k výzvám č. 8-9 se konal 7.10.2019 - pozvánka, prezentace

9.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Sociální podnikání-III
Přílohy k 9. výzvě ke stažení zde.
Seminář pro žadatele k výzvám č. 8-9 se konal 7.10.2019 - pozvánka, prezentace.

Uzavřená výzva PRV z roku 2019
Přílohy k Výzvě MAS č. 4:
- Interní postupy pro programový rámec PRV - Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti, ver. 2.1
- Aktuální znění vyhlášených Fichí
(V případě problémů s otevřením fichí si zkontrolujte, zda máte aktuální verzi Adobe Reader. Poté fichi uložte do svého PC a otevřete ji z pevného disku nikoliv přes prohlížeč.)
Fiche 1: Investice do zemědělských podniků


K výzvě se dne 3.4.2019 konal seminář pro žadatele - pozvánka, prezentace.
K výzvě se dne 6.2.2020 konal seminář pro příjemce - pozvánka, prezentace.


Uzavřené výzvy IROP z roku 2018/2019:
Vyhlášená výzva byla modifikována (prodlouženy termíny pro podání žádosti), veškeré změny a jejich odůvodnění jsou uvedeny v modifikované/změnové verzi. Platná změnová verze 6.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-II.
Přílohy k 6. výzvě ke stažení zde.
Specifická pravidla pro žadatele ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy ke stažení zde.
Kontrolní listy k 6. výzvě ke stažení zde.

Vyhlášená výzva byla modifikována (prodlouženy termíny pro podání žádosti), veškeré změny a jejich odůvodnění jsou uvedeny v modifikované/změnové verzi. Platná změnová verze 7.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální služby-II.
Přílohy k 7. výzvě ke stažení zde.
Specifická pravidla pro žadatele ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy ke stažení zde.
Kontrolní listy k 7. výzvě ke stažení zde.

Vyhlášená výzva byla modifikována (prodlouženy termíny pro podání žádosti, navýšení alokace na výzvu), veškeré změny a jejich odůvodnění jsou uvedeny v modifikované/změnové verzi. Platná změnová verze 8.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Vzdělávání-II.
Přílohy k 8. výzvě ke stažení zde.
Specifická pravidla pro žadatele ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy ke stažení zde.
Kontrolní listy k 8. výzvě ke stažení zde.

9.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Bezpečnost-II
Přílohy k 9. výzvě ke stažení zde.
Specifická pravidla pro žadatele ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy ke stažení
zde.
Kontrolní listy k 9. výzvě ke stažení zde.

10.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální podnikání-II
Přílohy k 10. výzvě ke stažení zde.
Specifická pravidla pro žadatele ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy ke stažení zde.
Kontrolní listy k 10. výzvě ke stažení zde.
Obecná pravidla pro žadatele platná pro výzvy č. 6 - 10 ke stažení zde.
Interní postupy pro programový rámec IROP, ver.2.0 pro výzvy č. 6 - 10 ke stažení zde.
Seminář pro žadatele k výzvám č. 6 - 10 se konal 23.1.2019 - pozvánka, prezentace
Seminář pro příjemce z výzev 8. a 10. se konal 9.12.2019 - pozvánka, prezentace

Uzavřené výzvy OPZ z roku 2018/2019:
Vyhlášená výzva byla modifikována (prodlouženy termíny pro podání žádosti), veškeré změny a jejich odůvodnění jsou uvedeny v modifikované/změnové verzi. 6.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Zaměstnanost-II (neplatná verze)
Vyhlášená výzva byla modifikována (prodlouženy termíny pro podání žádosti), veškeré změny a jejich odůvodnění jsou uvedeny v modifikované/změnové verzi. Platná změnová verze 6.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Zaměstnanost-II
Přílohy k 6. výzvě ke stažení zde
Seminář pro žadatele k výzvám č. 6-7 se konal 10.10.2018 - pozvánkaprezentace.
Seminář pro příjemce k výzvě č. 6 se konal 19.12.2019 - pozvánka, prezentace.

Seminář pro žadatele k výzvám č. 6-7 se konal 10.10.2018 - pozvánkaprezentace.Uzavřené výzvy PRV z roku 2018:

PRV: Výzva MAS č. 2:

Přílohy k Výzvě MAS č. 2:
- Interní postupy pro programový rámec PRV - Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti
- Aktuální znění vyhlášených Fichí

(V případě problémů s otevřením fichí si zkontrolujte, zda máte aktuální verzi Adobe Reader. Poté fichi uložte do svého PC a otevřete ji z pevného disku nikoliv přes prohlížeč.)
Fiche 1: Investice do zemědělských podniků
Fiche 2: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Fiche 3: Lesnická infrastruktura
Fiche 4: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
Fiche 5: Zemědělská infrastruktura
Fiche 6: Neproduktivní investice v lesích

Fiche 7: Sdílení zařízení a zdrojů
Fiche 8: Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

- Přehled aktivit k preferenčnímu kritériu "Projekt podporuje či realizuje více aktivit, které přispívají k naplnění specifických cílů celé SCLLD", tj. výpis relevantních aktivit pro výzvu
- Jednací řád Výběrové komise
- Stanovy spolku MAS Region Kunětické hory, z.s.
- Počet obyvatel v obcích - údaj z ČSÚ k 1.1.2017 k preferenčnímu kritériu "Velikost obce (nikoliv pouze místní části), ve které se daný projekt realizuje."

Užitečné odkazy k Výzvě MAS č. 2:

Pravidla pro žadatele pro operaci 19.2.1 (verze z 29.3.2018)
Návod k Žádosti o dotaci PRV (verze k 10.4.2018)

K této výzvě se dne 3.4.2018 konal seminář pro žadatele - pozvánka, prezentace.
K této výzvě se dne 30.5.2018 konal seminář pro žadatele - pozvánka
prezentace.

Seznam přijatých žádostí o dotaci k 26.6.2018 (Výzva MAS č. 2)

Zápis z věcného hodnocení projektů 6.8.2018

Zápis z výběru projektů 27.8.2018 (seznam vybraných a nevybraných projektů)

Zápis z opravného věcného hodnocení 13.12.2018

Zápis z výběru projektů 13.12.2018 (aktualizovaný seznam vybraných a nevybraných projektů)

Prezentace ze semináře pro příjemce PRV 8.4.2019


Uzavřené výzvy OPZ z roku 2017:

3.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Prorodinná opatření-II
Přílohy k 3. výzvě ke stažení zde

4.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Sociální podnikání-I
Přílohy k 4. výzvě ke stažení zde

5.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Sociální služby a sociální začleňování-I
Přílohy k 5. výzvě ke stažení zde

Seminář pro žadatele k výzvám č. 3-5 se konal dne 23.10.2017 - pozvánkaprezentace ke stažení.


Uzavřené výzvy IROP z roku 2017:

1.Výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-I
Vyhlášená výzva byla modifikována (prodlouženy termíny pro podání žádosti), veškeré změny a jejich odůvodnění jsou uvedeny v modifikované/změnové verzi. Platná změnová verze 1.Výzvy MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-I k 25.10.2017.

Přílohy k 1. výzvě ke stažení zde
Specifická pravidla pro žadatele ke stažení zde

Obecná pravidla pro žadatele platná pro všechny výzvy ke stažení zde

Seminář pro žadatele k výzvám č. 1-5 dne 20.9.2017 - pozvánkaprezentace ke stažení.

Zápis a prezenční listina z Výběrové komise 26.2.2018kontrolní listy z věcného hodnocení projektů.

Zápis a prezenční listina z výběru projektů představenstvem dne 9.4.2018 (Seznam vybraných projektů, Seznam nevybraných projektů).

Seminář pro příjemce 21.8.2018 - pozvánkaprezentace ke stažení


2.Výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální podnikání-I
Přílohy k 2. výzvě ke stažení zde
Specifická pravidla pro žadatele ke stažení zde

3.Výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Vzdělávání-I
Vyhlášená výzva byla modifikována (prodlouženy termíny pro podání žádosti), veškeré změny a jejich odůvodnění jsou uvedeny v modifikované/změnové verzi. Platná změnová verze 3.Výzvy MAS Region Kunětické hory-IROP-Vzdělávání-I k 25.10.2017.

Přílohy k 3. výzvě ke stažení zde
Specifická pravidla pro žadatele ke stažení zde

4.Výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Bezpečnost-I
Vyhlášená výzva byla modifikována (prodlouženy termíny pro podání žádosti), veškeré změny a jejich odůvodnění jsou uvedeny v modifikované/změnové verzi. Platná změnová verze 4.Výzvy MAS Region Kunětické hory-IROP-Bezpečnost-I k 25.10.2017.

Přílohy k 4. výzvě ke stažení zde
Specifická pravidla pro žadatele ke stažení zde

5.Výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální služby-I
Přílohy k 5. výzvě ke stažení zde
Specifická pravidla pro žadatele ke stažení zde

Obecná pravidla pro žadatele platná pro všechny výzvy ke stažení zde.

Seminář pro žadatele k výzvám č. 1-5 dne 20.9.2017 - pozvánka, prezentace ke stažení.

Do výzev 2-5 nebyly podány žádné žádosti.


Uzavřené výzvy PRV z roku 2017:

PRV: Výzva MAS č. 1

Přílohy k Výzvě MAS č. 1:
- Interní postupy pro programový rámec PRV - Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti
- Aktuální znění vyhlášených Fichí
(V případě problémů s otevřením fichí si zkontrolujte, zda máte aktuální verzi Adobe Reader. Poté fichi uložte do svého PC a otevřete ji z pevného disku nikoliv přes prohlížeč.)

Fiche 1: Investice do zemědělských podniků
Fiche 2: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Fiche 3: Lesnická infrastruktura
Fiche 4: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
Fiche 5: Zemědělská infrastruktura
Fiche 6: Neproduktivní investice v lesích
- Přehled aktivit k preferenčnímu kritériu "Projekt realizuje více aktivit, které přispívají k naplnění specifických cílů celé SCLLD"
- Jednací řád Výběrové komise
- Vzor Čestného prohlášení žadatele o aktivním provozu/aktivitě po alespoň dva roky před podáním Žádosti o dotaci

Užitečné odkazy k Výzvě MAS č. 1:
Pravidla pro žadatele pro operaci 19.2.1
Návod k Žádosti o dotaci PRV (operace 19.2.1.)

Doporučený postup pro žadatele PRV
(V případě, že v dokumentu nebudou funkční některé URL odkazy, je možné překopírovat odkaz uvedený v dokumentu do URL lišty vašeho prohlížeče.)

K této výzvě se dne 3.4.2017 konal seminář pro žadatele - prezentace

Seznam přijatých žádostí o dotaci k 24.4.2017 (Výzva MAS č. 1)

Zápis z věcného hodnocení projektů 21.6.2017

Zápis z výběru projektů 29.6.2017 (seznam vybraných a nevybraných projektů)

Prezentace ze semináře pro příjemce PRV 9.4.2018.


Uzavřené výzvy OPZ z roku 2016/2017:

Výzva 018/03_16_047/CLLD_15_01_261 (OPZ - Prorodinná opatření)
Příloha č. 1: Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
Příloha č. 2: Stanovy spolku MAS Region Kunětické hory, z.s.
Příloha č. 3: Jednací řád výběrové komise MAS Region Kunětické hory, z.s.
Příloha č. 4: Interní postup pro programový rámec Operačního programu Zaměstnanost - jednání představenstva
Příloha č. 5: Interní postup pro programový rámec Operačního programu Zaměstnanost - jednání kontrolního výboru

Zápis a prezenční listina z Výběrové komise 16.5.2017, Kontrolní (hodnotící) list k žádosti eHpCYP a ekqCSP.

Zápis a prezenční listina z výběru projektů 29.6.2017.

Prezentace ze semináře pro příjemce OPZ 18.4.2018.


Výzva 023/03_16_047/CLLD_15_01_261 (OPZ - Zaměstnanost)
Příloha č. 1: Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
Příloha č. 2: Stanovy spolku MAS Region Kunětické hory, z.s.
Příloha č. 3: Jednací řád výběrové komise MAS Region Kunětické hory, z.s.
Příloha č. 4: Interní postup pro programový rámec Operačního programu Zaměstnanost - jednání představenstva
Příloha č. 5: Interní postup pro programový rámec Operačního programu Zaměstnanost - jednání kontrolního výboru

Do výzvy nebyly podány žádné žádosti.

K těmto výzvám se dne 24.1.2017 konal seminář pro žadatele - prezentace, doporučený postup pro žadatele OP Zaměstnanost.


Aktuality

MAS RKH: Změna vyhlášených výzev MAS č. 11 a 12 z ...
Byly provedeny změny u 11.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Bezpečnost-III a 12.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-III z Integrovaného regionálního operačního programu. Tyto výzvy jsou vyhlášeny na základě Strategie komunitně vedeného mí ... [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 23.03.2020]

Jak se žije v Království perníku v době čínské kor ...
Perníkovou chaloupku pod hradem Kunětická hora u Pardubic navštívil štáb České televize, který v rouškách natočil reportáž s paní Ježibabou pro pořad Zprávičky na Déčku. [celý text] [Perníková chaloupka, zveřejněno 22.03.2020]

CORINTH aplikace pro výuku přírodních věd - 3D mod ...
Vzhledem k aktuální situaci uzavření škol v ČR se česká společnost CORINTH rozhodla zpřístupnit svou vzdělávací 3D pomůcku (3D modely pro výuku přírodních věd) zcela zdarma všem žákům, studentům a učitelům pro domácí použití. Aby pro výuku mohl každý ... [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 20.03.2020]

Rozšířené vyhledávání