MAS Region Kunětické hory

 
en 

Menu

VÝZVY 2014-2020

Pokud používáte prohlížeče Google Chrome nebo Microsoft Edge, můžete mít problémy se stažením některých souborů. Doporučujeme použít Mozilla Firefox či Internet Explorer.

Plán vyhlašování výzev na rok 2017: ZDE

Plán vyhlašování výzev na rok 2018: ZDE
Plán vyhlašování výzev na rok 2019: ZDE
Plán vyhlašování výzev na rok 2020: ZDE
Plán vyhlášování výzev na rok 2021: ZDE
Plán vyhlašování výzev na rok 2022: ZDE
Plán vyhlašování výzev na rok 2023: ZDE

Není vyhlášena žádná výzva.

Uzavřená výzva z PRV ve fázi hodnocení
Přílohy MAS k výzvě č. 9:
- Interní postupy pro programový rámec PRV - Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti, ver. 6.0
- Aktuální znění vyhlášených Fichí (V případě problémů s otevřením Fichí si zkontrolujte, zda máte aktuální verzi Adobe Reader. Poté Fichi uložte do svého PC a otevřete ji z pevného disku nikoliv přes prohlížeč.):

Užitečné odkazy k Výzvě MAS č. 9:

Seminář pro žadatele - 1.11.2023 od 15:30 hod. v Sezemicích - pozvánka, prezentace.

Seminář pro příjemce - 29.4.2024 od 15:00 hod. v Sezemicích - pozvánka, prezentace.


Uzavřená výzva z PRV z roku 2023
Přílohy MAS k výzvě č. 8:
- Aktuální znění vyhlášených Fichí (V případě problémů s otevřením Fichí si zkontrolujte, zda máte aktuální verzi Adobe Reader. Poté Fichi uložte do svého PC a otevřete ji z pevného disku nikoliv přes prohlížeč.):

Užitečné odkazy k Výzvě MAS č. 8:

Seminář pro žadatele se konal 13.3.2023 od 15:30 hod. v Sezemicích - pozvánka, prezentace.

Seminář pro příjemce se konal 25.9.2023 od 15:30 hod. v Sezemicíchpozvánka , prezentace.Uzavřená výzva z PRV z roku 2022
PRV: Výzva MAS č. 7

Přílohy MAS k výzvě č. 7:

- Interní postupy pro programový rámec PRV - Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti, ver. 4.0

- Aktuální znění vyhlášených Fichí (V případě problémů s otevřením Fichí si zkontrolujte, zda máte aktuální verzi Adobe Reader. Poté Fichi uložte do svého PC a otevřete ji z pevného disku nikoliv přes prohlížeč.)

Fiche 1: Investice do zemědělských podniků

Fiche 2: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Fiche 4: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

Fiche 6: Neproduktivní investice v lesích

Fiche 10: Základní služby a obnova ve venkovských oblastech

- Přehled aktivit k preferenčnímu kritériu "Projekt podporuje či realizuje více aktivit, které přispívají k naplnění specifických cílů celé SCLLD", tj. výpis relevantních aktivit pro výzvu

- Jednací řád Výběrové komise

- Stanovy spolku MAS Region Kunětické hory, z.s.

- Počet obyvatel v obcích - údaj z ČSÚ k 1.1.2021 k preferenčnímu kritériu "Velikost obce (nikoliv pouze místní části), ve které se daný projekt realizuje."

Užitečné odkazy k Výzvě MAS č. 7:

Pravidla pro žadatele pro operaci 19.2.1 (verze z 29.11.2021)

Návod k Žádosti o dotaci PRV (verze k 6.1.2020)

Seminář pro žadatele se konal 7.3.2022 od 15:30 hod. v Sezemicích - pozvánka (viz výzva), prezentace.

Seminář pro příjemce se konal 12.12.2022 od 15:00 hod. v Sezemicích - pozvánka, prezentace.

Uzavřené výzvy z IROP z roku 2021:

17.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Vzdělávání-III

Přílohy k 17. výzvě ke stažení zde.

Specifická pravidla pro žadatele ke stažení zde.

Kontrolní listy k 17. výzvě ke stažení zde.

Obecná pravidla pro žadatele pro výzvu č. 17 ke stažení zde.

Interní postupy pro programový rámec IROP, ver. 2.0 pro výzvu 17 ke stažení zde.

Seminář pro žadatele k výzvě č. 17 - 4.11.2021 od 10:00 hod. - pozvánka, prezentace a 15.11.2021 od 9:00 hod. - pozvánka, prezentace

Seminář pro příjemce k výzvě č. 16 a 17 - 27.6.2022 od 15:00 hod. - pozvánka, prezentace

16.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-V (neplatná verze)

Uzavřená výzva byla modifikována (navýšena alokace výzvy), veškeré změny a jejich odůvodnění jsou uvedeny v modifikované/změnové verzi. Platná změnová verze 16.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-V.

Přílohy k 16. výzvě ke stažení zde.

Specifická pravidla pro žadatele ke stažení zde.

Kontrolní listy k 16. výzvě ke stažení zde.

Obecná pravidla pro žadatele pro výzvu č. 16 ke stažení zde.

Interní postupy pro programový rámec IROP, ver. 2.0 pro výzvu 16 ke stažení zde.

Seminář pro žadatele k výzvě č. 16 - 4.11.2021 od 10:00 hod. - pozvánka, prezentace

Seminoář pro příjemce k výzvě č. 16 a 17 - 27.6.2022 od 15:00 hod. - pozvánka, prezentace


Uzavřená výzva PRV z roku 2021:

PRV: Výzva MAS č. 6
Přílohy k Výzvě MAS č. 6:
- Aktuální znění vyhlášených Fichí (V případě problémů s otevřením Fichí si zkontrolujte, zda máte aktuální verzi Adobe Reader. Poté Fichi uložte do svého PC a otevřete ji z pevného disku nikoliv přes prohlížeč.)
Fiche 1: Investice do zemědělských podniků
Fiche 2: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Fiche 4: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
Fiche 6: Neproduktivní investice v lesích
Fiche 10: Základní služby a obnova ve venkovských oblastech
- Přehled aktivit k preferenčnímu kritériu "Projekt podporuje či realizuje více aktivit, které přispívají k naplnění specifických cílů celé SCLLD", tj. výpis relevantních aktivit pro výzvu
- Počet obyvatel v obcích - údaj z ČSÚ k 1.1.2020 k preferenčnímu kritériu "Velikost obce (nikoliv pouze místní části), ve které se daný projekt realizuje."

Užitečné odkazy k Výzvě MAS č. 6:

Seminář pro žadatele se konal 22.3.2021 od 15:30 hod. on-line - pozvánka (viz výzva), prezentace.

Seminář pro příjemce se konal 11.4.2022 od 16:00 hod. - pozvánka, prezentace.

Uzavřená výzva IROP z roku 2021

Přílohy k 15. výzvě ke stažení zde.
Specifická pravidla pro žadatele ke stažení zde.
Kontrolní listy k 15. výzvě ke stažení zde.
Obecná pravidla pro žadatele pro výzvu č. 15 ke stažení zde.
Interní postupy pro programový rámec IROP, ver. 2.0 pro výzvu 15 ke stažení zde.

Seminář pro žadatele k výzvě č. 15 se konal on-line 22.2. od 10:00 hod. - pozvánka, prezentace.Uzavřené výzvy IROP z roku 2020
Přílohy k 14. výzvě ke stažení zde.
Specifická pravidla pro žadatele ke stažení zde.
Kontrolní listy k 14. výzvě ke stažení zde.
Obecná pravidla pro žadatele pro výzvu č. 14 ke stažení zde.
Interní postupy pro programový rámec IROP, ver. 2.0 pro výzvu č. 14 ke stažení zde.
Seminář pro žadatele k výzvě č. 14 se konal dne 15.9.2020 od 9:00 hod. - pozvánka, prezentace.


Vyhlášená výzva byla modifikována (prodloužen termín pro podání žádosti), veškeré změny a jejich odůvodnění jsou uvedeny v modifikované/změnové verzi 11.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Bezpečnost-III (neplatná verze).
Vyhlášená výzva byla modifikována (prodloužen termín pro podání žádosti), veškeré změny a jejich odůvodnění jsou uvedeny v modifikované/změnové verzi. Platná změnová verze 11.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Bezpečnost-III.
Přílohy k 11. výzvě ke stažení zde.
Specifická pravidla pro žadatele ke stažení zde.

Výzva 12.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-III (neplatná verze)
Vyhlášená výzva byla modifikována (prodloužen termín pro podání žádosti), veškeré změny a jejich odůvodnění jsou uvedeny v modifikované/změnové verzi. Platná změnová verze 12.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-III (neplatná verze).
Vyhlášená výzva byla modifikována (prodloužen termín pro podání žádosti), veškeré změny a jejich odůvodnění jsou uvedeny v modifikované/změnové verzi. Platná změnová verze 12.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-III (neplatná verze).
Uzavřená výzva byla modifikována (navýšena alokace výzvy), veškeré změny a jejich odůvodnění jsou uvedeny v modifikované/změnové verzi. Platná změnová verze 12.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-III.
Přílohy k 12. výzvě ke stažení zde.
Specifická pravidla pro žadatele ke stažení zde.
Kontrolní listy k 12. výzvě ke stažení zde.

Obecná pravidla pro žadatele pro výzvy č. 11 - 12 ke stažení zde.
Interní postupy pro programový rámec IROP, ver.2.0 pro výzvy č. 11 - 12 ke stažení zde.
Seminář pro žadatele k výzvě č. 11 - 12 se konal 10.2.2020 - pozvánka, prezentace.
Seminář pro příjemce k výzvě č. 11 - 12 se konal 30.6.2021 - pozvánka, prezentace.

Přílohy k 13. výzvě ke stažení zde.
Specifická pravidla pro žadatele ke stažení zde.
Kontrolní listy k 13. výzvě ke stažení zde.
Seminář pro žadatele k výzvě č. 13 se konal 14.5. 2020 formou webináře - pozvánka, prezentace.
Obecná pravidla pro žadatele pro výzvu č. 13 ke stažení zde.
Interní postupy pro programový rámec IROP, ver.2.0 pro výzvu č. 13 ke stažení zde.
Seminář pro příjemce pro výzvu č. 13 se konal 30.6.2021 - pozvánka, prezentace.Uzavřená výzva PRV z roku 2020
Přílohy k Výzvě MAS č. 5:
- Interní postupy pro programový rámec PRV - Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti, ver. 2.2
- Aktuální znění vyhlášených Fichí (V případě problémů s otevřením fichí si zkontrolujte, zda máte aktuální verzi Adobe Reader. Poté fichi uložte do svého PC a otevřete ji z pevného disku nikoliv přes prohlížeč.)
Fiche 1: Investice do zemědělských podniků
Fiche 10: Základní služby a obnova ve venkovských oblastech
- Přehled aktivit k preferenčnímu kritériu "Projekt podporuje či realizuje více aktivit, které přispívají k naplnění specifických cílů celé SCLLD", tj. výpis relevantních aktivit pro výzvu
- Stanovy spolku MAS Region Kunětické hory, z.s.
- Počet obyvatel v obcích - údaj z ČSÚ k 1.1.2019 k preferenčnímu kritériu "Velikost obce (nikoliv pouze místní části), ve které se daný projekt realizuje."

Užitečné odkazy k Výzvě MAS č. 5:
Seminář pro žadatele plánovaný na 26.3.2020 byl zrušen. Náhradní seminář se konal 2.4.2020 od 15:30 hod. formou webináře - pozvánka, prezentace

Seminář pro příjemce se bude konat 22.2.2021 od 15:00 hod. formou webináře - pozvánka, prezentaceUzavřená výzva OPZ z roku 2019
Přílohy k 8. výzvě ke stažení zde.
Seminář pro žadatele k výzvám č. 8-9 se konal 7.10.2019 - pozvánka, prezentace
Seminář pro příjemce se konal 24.8.2020 - pozvánka, prezentace.


9.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Sociální podnikání-III
Přílohy k 9. výzvě ke stažení zde.
Seminář pro žadatele k výzvám č. 8-9 se konal 7.10.2019 - pozvánka, prezentace.
Seminář pro příjemce se konal 15.9.2020 - pozvánka, prezentace.


Uzavřená výzva PRV z roku 2019
Přílohy k Výzvě MAS č. 4:
- Interní postupy pro programový rámec PRV - Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti, ver. 2.1
- Aktuální znění vyhlášených Fichí
(V případě problémů s otevřením fichí si zkontrolujte, zda máte aktuální verzi Adobe Reader. Poté fichi uložte do svého PC a otevřete ji z pevného disku nikoliv přes prohlížeč.)
Fiche 1: Investice do zemědělských podniků


K výzvě se dne 3.4.2019 konal seminář pro žadatele - pozvánka, prezentace.
K výzvě se dne 6.2.2020 konal seminář pro příjemce - pozvánka, prezentace.


Uzavřené výzvy IROP z roku 2018/2019:
Vyhlášená výzva byla modifikována (prodlouženy termíny pro podání žádosti), veškeré změny a jejich odůvodnění jsou uvedeny v modifikované/změnové verzi. Platná změnová verze 6.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-II.
Přílohy k 6. výzvě ke stažení zde.
Specifická pravidla pro žadatele ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy ke stažení zde.
Kontrolní listy k 6. výzvě ke stažení zde.

Vyhlášená výzva byla modifikována (prodlouženy termíny pro podání žádosti), veškeré změny a jejich odůvodnění jsou uvedeny v modifikované/změnové verzi. Platná změnová verze 7.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální služby-II.
Přílohy k 7. výzvě ke stažení zde.
Specifická pravidla pro žadatele ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy ke stažení zde.
Kontrolní listy k 7. výzvě ke stažení zde.

Vyhlášená výzva byla modifikována (prodlouženy termíny pro podání žádosti, navýšení alokace na výzvu), veškeré změny a jejich odůvodnění jsou uvedeny v modifikované/změnové verzi. Platná změnová verze 8.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Vzdělávání-II.
Přílohy k 8. výzvě ke stažení zde.
Specifická pravidla pro žadatele ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy ke stažení zde.
Kontrolní listy k 8. výzvě ke stažení zde.

9.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Bezpečnost-II
Přílohy k 9. výzvě ke stažení zde.
Specifická pravidla pro žadatele ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy ke stažení
zde.
Kontrolní listy k 9. výzvě ke stažení zde.

10.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální podnikání-II
Přílohy k 10. výzvě ke stažení zde.
Specifická pravidla pro žadatele ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy ke stažení zde.
Kontrolní listy k 10. výzvě ke stažení zde.
Obecná pravidla pro žadatele platná pro výzvy č. 6 - 10 ke stažení zde.
Interní postupy pro programový rámec IROP, ver.2.0 pro výzvy č. 6 - 10 ke stažení zde.
Seminář pro žadatele k výzvám č. 6 - 10 se konal 23.1.2019 - pozvánka, prezentace
Seminář pro příjemce z výzev 8. a 10. se konal 9.12.2019 - pozvánka, prezentace

Uzavřené výzvy OPZ z roku 2018/2019:
Vyhlášená výzva byla modifikována (prodlouženy termíny pro podání žádosti), veškeré změny a jejich odůvodnění jsou uvedeny v modifikované/změnové verzi. 6.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Zaměstnanost-II (neplatná verze)
Vyhlášená výzva byla modifikována (prodlouženy termíny pro podání žádosti), veškeré změny a jejich odůvodnění jsou uvedeny v modifikované/změnové verzi. Platná změnová verze 6.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Zaměstnanost-II
Přílohy k 6. výzvě ke stažení zde
Seminář pro žadatele k výzvám č. 6-7 se konal 10.10.2018 - pozvánkaprezentace.
Seminář pro příjemce k výzvě č. 6 se konal 19.12.2019 - pozvánka, prezentace.

Seminář pro žadatele k výzvám č. 6-7 se konal 10.10.2018 - pozvánkaprezentace.Uzavřené výzvy PRV z roku 2018:

PRV: Výzva MAS č. 2:

Přílohy k Výzvě MAS č. 2:
- Interní postupy pro programový rámec PRV - Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti
- Aktuální znění vyhlášených Fichí

(V případě problémů s otevřením fichí si zkontrolujte, zda máte aktuální verzi Adobe Reader. Poté fichi uložte do svého PC a otevřete ji z pevného disku nikoliv přes prohlížeč.)
Fiche 1: Investice do zemědělských podniků
Fiche 2: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Fiche 3: Lesnická infrastruktura
Fiche 4: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
Fiche 5: Zemědělská infrastruktura
Fiche 6: Neproduktivní investice v lesích

Fiche 7: Sdílení zařízení a zdrojů
Fiche 8: Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

- Přehled aktivit k preferenčnímu kritériu "Projekt podporuje či realizuje více aktivit, které přispívají k naplnění specifických cílů celé SCLLD", tj. výpis relevantních aktivit pro výzvu
- Jednací řád Výběrové komise
- Stanovy spolku MAS Region Kunětické hory, z.s.
- Počet obyvatel v obcích - údaj z ČSÚ k 1.1.2017 k preferenčnímu kritériu "Velikost obce (nikoliv pouze místní části), ve které se daný projekt realizuje."

Užitečné odkazy k Výzvě MAS č. 2:

Pravidla pro žadatele pro operaci 19.2.1 (verze z 29.3.2018)
Návod k Žádosti o dotaci PRV (verze k 10.4.2018)

K této výzvě se dne 3.4.2018 konal seminář pro žadatele - pozvánka, prezentace.
K této výzvě se dne 30.5.2018 konal seminář pro žadatele - pozvánka
prezentace.

Seznam přijatých žádostí o dotaci k 26.6.2018 (Výzva MAS č. 2)

Zápis z věcného hodnocení projektů 6.8.2018

Zápis z výběru projektů 27.8.2018 (seznam vybraných a nevybraných projektů)

Zápis z opravného věcného hodnocení 13.12.2018

Zápis z výběru projektů 13.12.2018 (aktualizovaný seznam vybraných a nevybraných projektů)

Prezentace ze semináře pro příjemce PRV 8.4.2019


Uzavřené výzvy OPZ z roku 2017:

3.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Prorodinná opatření-II
Přílohy k 3. výzvě ke stažení zde

4.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Sociální podnikání-I
Přílohy k 4. výzvě ke stažení zde

5.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Sociální služby a sociální začleňování-I
Přílohy k 5. výzvě ke stažení zde

Seminář pro žadatele k výzvám č. 3-5 se konal dne 23.10.2017 - pozvánkaprezentace ke stažení.


Uzavřené výzvy IROP z roku 2017:

1.Výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-I
Vyhlášená výzva byla modifikována (prodlouženy termíny pro podání žádosti), veškeré změny a jejich odůvodnění jsou uvedeny v modifikované/změnové verzi. Platná změnová verze 1.Výzvy MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-I k 25.10.2017.

Přílohy k 1. výzvě ke stažení zde
Specifická pravidla pro žadatele ke stažení zde

Obecná pravidla pro žadatele platná pro všechny výzvy ke stažení zde

Seminář pro žadatele k výzvám č. 1-5 dne 20.9.2017 - pozvánkaprezentace ke stažení.

Zápis a prezenční listina z Výběrové komise 26.2.2018kontrolní listy z věcného hodnocení projektů.

Zápis a prezenční listina z výběru projektů představenstvem dne 9.4.2018 (Seznam vybraných projektů, Seznam nevybraných projektů).

Seminář pro příjemce 21.8.2018 - pozvánkaprezentace ke stažení


2.Výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální podnikání-I
Přílohy k 2. výzvě ke stažení zde
Specifická pravidla pro žadatele ke stažení zde

3.Výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Vzdělávání-I
Vyhlášená výzva byla modifikována (prodlouženy termíny pro podání žádosti), veškeré změny a jejich odůvodnění jsou uvedeny v modifikované/změnové verzi. Platná změnová verze 3.Výzvy MAS Region Kunětické hory-IROP-Vzdělávání-I k 25.10.2017.

Přílohy k 3. výzvě ke stažení zde
Specifická pravidla pro žadatele ke stažení zde

4.Výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Bezpečnost-I
Vyhlášená výzva byla modifikována (prodlouženy termíny pro podání žádosti), veškeré změny a jejich odůvodnění jsou uvedeny v modifikované/změnové verzi. Platná změnová verze 4.Výzvy MAS Region Kunětické hory-IROP-Bezpečnost-I k 25.10.2017.

Přílohy k 4. výzvě ke stažení zde
Specifická pravidla pro žadatele ke stažení zde

5.Výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální služby-I
Přílohy k 5. výzvě ke stažení zde
Specifická pravidla pro žadatele ke stažení zde

Obecná pravidla pro žadatele platná pro všechny výzvy ke stažení zde.

Seminář pro žadatele k výzvám č. 1-5 dne 20.9.2017 - pozvánka, prezentace ke stažení.

Do výzev 2-5 nebyly podány žádné žádosti.


Uzavřené výzvy PRV z roku 2017:

PRV: Výzva MAS č. 1

Přílohy k Výzvě MAS č. 1:
- Interní postupy pro programový rámec PRV - Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti
- Aktuální znění vyhlášených Fichí
(V případě problémů s otevřením fichí si zkontrolujte, zda máte aktuální verzi Adobe Reader. Poté fichi uložte do svého PC a otevřete ji z pevného disku nikoliv přes prohlížeč.)

Fiche 1: Investice do zemědělských podniků
Fiche 2: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Fiche 3: Lesnická infrastruktura
Fiche 4: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
Fiche 5: Zemědělská infrastruktura
Fiche 6: Neproduktivní investice v lesích
- Přehled aktivit k preferenčnímu kritériu "Projekt realizuje více aktivit, které přispívají k naplnění specifických cílů celé SCLLD"
- Jednací řád Výběrové komise
- Vzor Čestného prohlášení žadatele o aktivním provozu/aktivitě po alespoň dva roky před podáním Žádosti o dotaci

Užitečné odkazy k Výzvě MAS č. 1:
Pravidla pro žadatele pro operaci 19.2.1
Návod k Žádosti o dotaci PRV (operace 19.2.1.)

Doporučený postup pro žadatele PRV
(V případě, že v dokumentu nebudou funkční některé URL odkazy, je možné překopírovat odkaz uvedený v dokumentu do URL lišty vašeho prohlížeče.)

K této výzvě se dne 3.4.2017 konal seminář pro žadatele - prezentace

Seznam přijatých žádostí o dotaci k 24.4.2017 (Výzva MAS č. 1)

Zápis z věcného hodnocení projektů 21.6.2017

Zápis z výběru projektů 29.6.2017 (seznam vybraných a nevybraných projektů)

Prezentace ze semináře pro příjemce PRV 9.4.2018.


Uzavřené výzvy OPZ z roku 2016/2017:

Výzva 018/03_16_047/CLLD_15_01_261 (OPZ - Prorodinná opatření)
Příloha č. 1: Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
Příloha č. 2: Stanovy spolku MAS Region Kunětické hory, z.s.
Příloha č. 3: Jednací řád výběrové komise MAS Region Kunětické hory, z.s.
Příloha č. 4: Interní postup pro programový rámec Operačního programu Zaměstnanost - jednání představenstva
Příloha č. 5: Interní postup pro programový rámec Operačního programu Zaměstnanost - jednání kontrolního výboru

Zápis a prezenční listina z Výběrové komise 16.5.2017, Kontrolní (hodnotící) list k žádosti eHpCYP a ekqCSP.

Zápis a prezenční listina z výběru projektů 29.6.2017.

Prezentace ze semináře pro příjemce OPZ 18.4.2018.


Výzva 023/03_16_047/CLLD_15_01_261 (OPZ - Zaměstnanost)
Příloha č. 1: Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
Příloha č. 2: Stanovy spolku MAS Region Kunětické hory, z.s.
Příloha č. 3: Jednací řád výběrové komise MAS Region Kunětické hory, z.s.
Příloha č. 4: Interní postup pro programový rámec Operačního programu Zaměstnanost - jednání představenstva
Příloha č. 5: Interní postup pro programový rámec Operačního programu Zaměstnanost - jednání kontrolního výboru

Do výzvy nebyly podány žádné žádosti.

K těmto výzvám se dne 24.1.2017 konal seminář pro žadatele - prezentace, doporučený postup pro žadatele OP Zaměstnanost.
Aktuality

Rozšířené vyhledávání