MAS Region Kunětické hory

 
en 

Menu

Příprava programového období 2021 - 2027

Příprava programového období 2021 - 2027

Do přípravy strategie pro programové období 2021-2027 byla už od samého začátku zapojena komunita a relevantní aktéři místního rozvoje. Od února 2020 do února 2021 kancelář MAS prováděla sběr podnětů (projekty, náměty, názory) mezi komunitou k sestavení analýzy rozvojových potřeb a potenciálu území. Zapojeni byli starostové, členové, spolupracující partneři MAS i široká veřejnost. Sběr probíhal prostřednictvím osobních setkání, telefonicky, elektronicky, účastí na akcích. Informace o těchto činnostech byly zveřejněny na webových stránkách MAS, na stránkách obcí, které se zapojily do sdílení informací a na sociálních sítích, také byly informace rozesílány e-mailem mezi členskou základnu a spolupracující subjekty:

Leták k akutalizaci SCLLD: ZDE

Dotazníkové šetření: odkaz, vyhodnocení

Komunitní projednání:

Workshop "Aktualizace SCLLD pro programové období 2021 - 2027 MAS Region Kunětické hory" - 6.10.2020 - pozvánka, prezentace, zápis

Workshop "Aktualizace SCLLD pro programové období 2021 - 2027 MAS Region Kunětické hory" - 12.10.2020 - pozvánka, prezentace, zápis

V březnu byla ze získaných podnětů a za pomoci statistických dat z ČSÚ sestavena stručná socioekonomická charakteristika území a hlavně analytická část strategie. Z výsledků analýzy rozvojových potřeb a potenciálu území došlo postupným sdružování a zobecňováním dílčích potřeb a potenciálu území k vytvoření opatření, tak aby tato opatření reflektovala potřeby území. Opatření pak byla sdružena do specifických cílů a následně tematicky do strategických cílů a vize. Tato fáze probíhala od března do dubna 2021. Následně byly v květnu 2021 dopracovány zbývající podkapitoly strategické části a návrh strategie byl předložen veřejnosti k připomínkování:

Pracovní verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Region Kunětické hory na programové období 2021-2027 - koncepční část - Strategie mohla být připomínkována od 7.6.2021 do 27.6.2021 prostřednictvím připomínkovacího formuláře. Bylo obdrženo 18 připomínek.

Koncepční část strategie byla Valnou hromadou schválena 16.6.2021 s možností dokument připomínkovat a provést u něj korektury. Po zapracování připomínek a provedení korektur byl dokument schválen Představenstvem 8.7.2021 a předložen ke schválení ŘO. Po zapracování připomínek ŘO byl dokument dne 3.9.2021 schválen i ze strany MMR.

Aktuality

Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů II podpoří ...
Nové webové stránky, reklamní bannery, poutače, produktové fotografie, nová loga… tyto marketingové aktivity budou letos podpořeny v rámci deštníkového projektu Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů II. [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 29.06.2022]

Představení profese architekta ve školách MAS ŽR ...
Místní akční skupině Železnohorský region se v rámci aktivit Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II v ORP Chrudim podařilo vyjednat návštěvu Ing. arch. Terezy Šmídové. [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 22.06.2022]

Pozvání na tradiční Medobraní
Na vědomost se dává, že v KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU ® pod hradem Kunětická hora u Pardubic bude 25. a 26 června 2022 medová sláva! [celý text] [Perníková chaloupka, zveřejněno 20.06.2022]

Rozšířené vyhledávání