MAS Region Kunětické hory

 
en 

Menu

VÝZVY 2021-2027

Plán vyhlašování výzev na rok 2023: ZDE

Plán vyhlašování výzev na rok 2024: ZDE NovýNení vyhlášená žádná výzva.


1. výzva MAS Region Kunětické hory-OPTAK-I

Avizujeme, že dne 22.7.2024 od 11:00 hod. bude vyhlášena 1. výzva MAS Region Kunětické hory-OPTAK-I, která je navázána na výzvu Technologie pro MAS (CLLD). K této výzvě připravujeme seminář, který se bude konat 22.7.2024 od 15:00 hod. v kanceláři v Sezemicích. Pozvánku na seminář naleznete níže. Na seminář je nutné se nahlásit předem, viz pozvánka.

Příloha č. 1: Formulář projektového záměru (závazný vzor)

Příloha č. 2: Kritéria pro hodnocení projektových záměrů

Příloha č. 3: Příloha výzvy OP TAK č. 2 Vymezení způsobilých výdajů

Příloha č. 4: Příloha výzvy OP TAK č. 6 Nepodporované kategorie CZ-NACE

Interní postupy pro programový rámec/akční plán OP TAK, ver. 1.0

Kontrolní listy MAS k 1. výzvě OP TAK ke stažení zde.

Odkaz na Jednací řády a Stanovy MAS Region Kunětické hory

Odkaz na výzvu ŘO OP TAK vč. pravidel pro žadatele a příjemce (obecná a zvláštní) - Technologie pro MAS (CLLD) - výzva I.

Databáze MAS - žadatelé PRV, SZP, IROP 2014-2020 k 19.7.2024

Seminář pro žadatele dne 22.7.2024 od 15:00 hod. v kanceláři MAS - pozvánka, prezentace

  • Seznam přijatých projektových záměrů


Uzavřená výzva z IROP ve fázi hodnocení projektových záměrů:

3. výzva MAS Region Kunětické hory-IROP 21-27-Doprava-I (neplatná verze)

Výzva byla modifikována (upravena příloha č. 1 a č. 2 výzvy), veškeré změny a jejich odůvodnění jsou uvedeny v modifikované/změnové verzi. Platná změnová verze 3. výzva MAS Region Kunětické hory-IROP 21-27-Doprava-I

Příloha č. 1 Formulář projektového záměru (závazný vzor) - neplatná verze

Příloha č. 1 Formulář projektového záměru (závazný vzor)

Příloha č. 2 Kritéria pro hodnocení projektových záměrů - neplatná verze

Příloha č. 2 Kritéria pro hodnocení projektových záměrů

Příloha č. 3 Vyjádření o souladu se SCLLD MAS Region Kunětické hory - vzor

Interní postupy pro programový rámec/akční plán IROP 2021-2027, ver. 1.0

Kontrolní listy MAS k 3. výzvě ke stažení zde.

Odkaz na Jednací řády a Stanovy MAS Region Kunětické hory

Odkaz na výzvu ŘO IROP vč. obecných a specifických pravidel - 60. výzva IROP - Doprava SC 5.1 (CLLD)

Seminář pro žadatele: 22.1.2024 od 15:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Sezemice - pozvánka, prezentace.


Uzavřená výzva z IROP ve fázi hodnocení projektových záměrů:

2. výzva MAS Region Kunětické hory-IROP 21-27-Veřejná prostranství-I

Příloha č. 1 Formulář projektového záměru (závazný vzor)

Příloha č. 2 Kritéria pro hodnocení projektových záměrů

Příloha č. 3 Vyjádření o souladu se SCLLD MAS Region Kunětické hory - vzor

Interní postupy pro programový rámec/akční plán IROP 2021-2027, ver. 1.0

Kontrolní listy MAS k 2. výzvě ke stažení zde.

Odkaz na Jednací řády a Stanovy MAS Region Kunětické hory

Odkaz na výzvu ŘO IROP vč. obecných a specifických pravidel - 73. výzva IROP - Veřejná prostranství - SC 5.1 (CLLD)

Seminář pro žadatele: 22.1.2024 od 15:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Sezemice - pozvánka, prezentace.


Uzavřená výzva z IROP ve fázi hodnocení projektových záměrů:

1. výzva MAS Region Kunětické hory-IROP 21-27-Hasiči-I

Příloha č. 1 Formulář projektového záměru (závazný vzor)

Příloha č. 2 Kritéria pro hodnocení projektových záměrů

Příloha č. 3 Příloha č. P6A, P6B, P6C, P10 Stanovisko HZS ČR Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 61. výzvy IROP – HASIČI – SC 5.1 (CLLD)

Příloha č. 4 Vyjádření o souladu se SCLLD MAS Region Kunětické hory - vzor

Interní postupy pro programový rámec/akční plán IROP 2021-2027, ver. 1.0

Kontrolní listy MAS k 1. výzvě ke stažení zde.

Odkaz na Jednací řády a Stanovy MAS Region Kunětické hory

Odkaz na výzvu ŘO IROP vč. obecných a specifických pravidel -  61. výzva IROP - Hasiči - SC 5.1 (CLLD)

Seminář pro žadatele: 22.1.2024 od 15:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Sezemice - pozvánka, prezentace.

Aktuality

Rozšířené vyhledávání