MAS Region Kunětické hory

 
en 

Menu

Projekt Komunita pro komunitu

Logo spolufinancováno EU

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_008/0000023

Výše podpory: 6 852 995,52 Kč

Realizace: 1.2.2023 - 31.1.2026

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus a státního rozpočtu České republiky.

Popis projektu: Území MAS Region Kunětické hory se potýká se ztrátou své identity venkovského prostoru, kde se lidé znají, potkávají, pomáhají si a spolupracují, a sklouzává k městské anonymitě a izolovanosti. Prostřednictvím projektu bychom chtěli stmelovat rodiny, podporovat opomíjené skupiny obyvatel, aby si mohly užívat aktivního důstojného života ve společnosti, podporovat spolupráci komunity a vytvářet tak i další přidané hodnoty (např. v rámci environmentální oblasti) a omezit zápornou migraci. Výsledku chceme dosáhnout podpořením osob z cílových skupin, pořádáním akcí/seminářů/přednášek přínosných pro komunitu či její aktivizaci, aktivizací komunit v obcích, registrací nových dobrovolníků, realizací komunitního tábora a komunitního klubu.

Příjemce: MAS Region Kunětické hory, z.s.

Partner s finančním příspěvkem č. 1: Koalice nevládek Pardubicka, z. s.

Partner s finančním příspěvkem č. 2: Zdraví a sportovní aktivity, spolek

Aktuality

Rozšířené vyhledávání