MAS Region Kunětické hory

 
en 

Menu

Projekt Rozvoj a provoz MAS Region Kunětické hory

Logo EU + MMR

Projekt byl podpořen z fondů EU.

Projekt Rozvoj a provoz MAS Region Kunětické hory, reg. č.: CZ.07.02.01/00/22_003/0000194 je realizován z Operačního programu Technické pomoci 2021 - 2027 v rámci OPTP - výzva č. 3.


Hlavní cíl/výsledek projektu: Jedná se o projekt provozního charakterů, jehož cílem je zajištění činnosti MAS Region Kunětické hory. Podporovanými aktivitami je zajištění stabilní administrativní kapacity stejně jako ostatních výdajů potřebných pro výkon činnosti MAS.

Výše finanční podpory z EU: 1.609.258,20 Kč.

Aktuality

Rozšířené vyhledávání