MAS Region Kunětické hory

 
en 

Menu

Projekt Odborné poradenství NZÚL v MAS Region Kunětické hory

logo NPO

Cílem projektu je zajist základní stupeň energeticko-dotačního poradenství pro domácnosti ohrožené energetickou chudobou a administrativní podporu klientům při realizaci opatření z dotačního programu NZÚL, která povedou ke snížení energetiké náročnosti.

Přínosem projektu je posílení stávající poradenské a konzultační sítě za účelem poskytování základní energetické osvěty a administrativní podpory klientům z programu Nová zelená úsporám Light. Poradenství je pro tyto klienty bezplatné.

Začátek realizace projektu: leden 2023

Předpokládaný konec realizace projektu: prosinec 2025

Aktuální informace pro klienty: stránky NZÚL

Kontaktní osoba pro klienty za MAS Region Kunětické hory: Ing. Pavel Valenta, MBA, Mgr. Bc. Michaela Kaplavková


Aktuality

Rozšířené vyhledávání