MAS Region Kunětické hory

 
en 

Menu

Spolupracující subjekty s MAS RKH

Krajský úřad Pardubického kraje
Významně finančně podporuje administrativní a poradenskou činnost a aktivity MAS mimo realizace SPL, které jsou však její přirozenou nedílnou a komplexní součástí. Tím MAS v maximální míře prostředky SPL směřuje do projektů místních subjektů, jejichž realizace přináší přímé zlepšení kvality života na venkově. Zástupci subjektu se pravidelně účastní jednání a aktivit MAS.

Regionální škola obnovy venkova v Čepí
Pořádá vzdělávací zahraniční a místní semináře pro členy MAS a představitele veřejné správy v Pardubickém kraji. Zaměření vzdělávání koordinuje i s potřebami MAS.

Univerzita Pardubice
Spolupráce na bázi zpracování informací formou studentských ročníkových prací a projektů prostřednictvím Institutu rozvoje evropských regionů.

Česká zemědělská univerzita Praha
Spolupráce v rámci vzniku konzultačních středisek v regionu pro Virtuální univerzitu 3.věku

Agrovenkov, o.p.s. - KIS pro rozvoj zemědělství a venkova
Spolupráce na bázi poskytování informací a prezentace aktivit.

Celostátní síť pro venkov, Pardubice
Spolupráce na bázi poskytování a výměny informací, koordinace aktivit obou subjektů. Zapojení se MAS RKH do propagace MAS Pardubického kraje.

Destinační společnost Východní Čechy
Spolupráce v rámci přípravy a realizace projektů DSVČ s potenciálním využitím výsledků pro RKH. Zveřejňování článků a informací o zajímavostech a aktivitách subjektů na území RKH.

Spolek přátel Pardubického kraje
Zveřejňování článků a informací o zajímavostech a aktivitách subjektů na území RKH.

Institut rozvoje evropských regionů

Tima Liberec, s.r.o.
Výzkumná a poradenská agentura, která se podílí na tvorbě strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014-2020.
http://www.tima-liberec.cz

Aktuality

MAS RKH: Změna vyhlášených výzev MAS č. 11 a 12 z ...
Byly provedeny změny u 11.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Bezpečnost-III a 12.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-III z Integrovaného regionálního operačního programu. Tyto výzvy jsou vyhlášeny na základě Strategie komunitně vedeného mí ... [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 23.03.2020]

Jak se žije v Království perníku v době čínské kor ...
Perníkovou chaloupku pod hradem Kunětická hora u Pardubic navštívil štáb České televize, který v rouškách natočil reportáž s paní Ježibabou pro pořad Zprávičky na Déčku. [celý text] [Perníková chaloupka, zveřejněno 22.03.2020]

CORINTH aplikace pro výuku přírodních věd - 3D mod ...
Vzhledem k aktuální situaci uzavření škol v ČR se česká společnost CORINTH rozhodla zpřístupnit svou vzdělávací 3D pomůcku (3D modely pro výuku přírodních věd) zcela zdarma všem žákům, studentům a učitelům pro domácí použití. Aby pro výuku mohl každý ... [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 20.03.2020]

Rozšířené vyhledávání