MAS Region Kunětické hory

 
en 

Menu

Spolupracující subjekty s MAS RKH

Krajský úřad Pardubického kraje
Významně finančně podporuje administrativní a poradenskou činnost a aktivity MAS mimo realizace SPL, které jsou však její přirozenou nedílnou a komplexní součástí. Tím MAS v maximální míře prostředky SPL směřuje do projektů místních subjektů, jejichž realizace přináší přímé zlepšení kvality života na venkově. Zástupci subjektu se pravidelně účastní jednání a aktivit MAS.

Regionální škola obnovy venkova v Čepí
Pořádá vzdělávací zahraniční a místní semináře pro členy MAS a představitele veřejné správy v Pardubickém kraji. Zaměření vzdělávání koordinuje i s potřebami MAS.

Univerzita Pardubice
Spolupráce na bázi zpracování informací formou studentských ročníkových prací a projektů prostřednictvím Institutu rozvoje evropských regionů.

Česká zemědělská univerzita Praha
Spolupráce v rámci vzniku konzultačních středisek v regionu pro Virtuální univerzitu 3.věku

Agrovenkov, o.p.s. - KIS pro rozvoj zemědělství a venkova
Spolupráce na bázi poskytování informací a prezentace aktivit.

Celostátní síť pro venkov, Pardubice
Spolupráce na bázi poskytování a výměny informací, koordinace aktivit obou subjektů. Zapojení se MAS RKH do propagace MAS Pardubického kraje.

Destinační společnost Východní Čechy
Spolupráce v rámci přípravy a realizace projektů DSVČ s potenciálním využitím výsledků pro RKH. Zveřejňování článků a informací o zajímavostech a aktivitách subjektů na území RKH.

Spolek přátel Pardubického kraje
Zveřejňování článků a informací o zajímavostech a aktivitách subjektů na území RKH.

Institut rozvoje evropských regionů

Tima Liberec, s.r.o.
Výzkumná a poradenská agentura, která se podílí na tvorbě strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014-2020.
http://www.tima-liberec.cz

Aktuality

SRPEN v Železnohorském regionu
A máme tu se srpnem druhou půlku prázdnin. Vybrali jsme pro vás dvě prázdninová zastavení. Jednu ostrou podívanou v Úherčicích, a i když je do Vánoc ještě daleko, do Horního Bradla můžete přijet obdivovat křehkou krásu. [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 30.07.2020]

Aktivně ke Štěstí
Chcete získat práci, co vás bude bavit? Nebo zahájit podnikání? [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 30.07.2020]

Výjezdní pracovní seminář: obce, mikroregiony a MA ...
Jménem pana předsedy SO Za Letištěm – realizátor projektu RŠOV, VN KONZULT, s.r.o. a ve spolupráci s MAS Železnohorský region, z.s. si Vás dovolujeme pozvatu na tradiční výjezdní vzdělávací seminář. Tentokrát do České Kanady v termínu 16.-18.9.2020. ... [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 09.07.2020]

Rozšířené vyhledávání